C C C C A+ A A- X

Банкови сметки

ВАЖНО! ПОСОЧЕНИТЕ СМЕТКИ СА ВАЛИДНИ ОТ 01 ЮЛИ 2013Г.

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

БАНКОВ КОД: CECBBGSF

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ

BG62 CECB 9790 31E4 1883 01

Използвайте тази сметка за внасяне на ДТ за образуване на  граждански и изпълнителни дела, издаване на свидетелства за съдимост, на заверени преписи от съдебни актове, издаване на съдебни удостоверения, изпълнителни листи и други.

НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА

BG96 CECB 9790 33E4 1883 00 

Използвайте тази сметка за внасяне на депозитни суми за вещи лица, свидетели, особени представители, както и за внасяне на гаранции, депозити за участие в търг и удържаните суми длъжници по изпълнителни дела и други.

От изключителна важност при попълване на платежните документи е коректното изписване на данните на вносителите, както и номерата на делата, по които се внасят съответните суми.

ВАЖНО!


Във връзка с регистрацията на РАЙОНЕН СЪД ЯМБОЛ по ЗДДС ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че считано от 01.06.2013г., съгласно чл.3, ал.5, т.1 б."о" от ЗДДС, за услугите, предоставяни от Служба "Държавен Съдебен Изпълнител" при ЯРС, ще се събира и ДДС в размер на 20% върху съответната държавна такса.

*/ При внасяне на суми по дела, в платежното нареждане, при основание за плащане, вносителите трябва изрично да посочват номера на съответното дело, за което се отнася банковият превод./

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация