C C C C A+ A A- X

Работно време

РЪКОВОДСТВО

Работно време

  • Приемен ден на Председателя на РС Ямбол за граждани след предварително записване: сряда от 14:00ч.

Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова

Административен Ръководител - Председател на РС Ямбол

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРАТОР

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 402, етаж 4

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

РЕГИСТРАТУРА

Работно време

  • Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

РЕГИСТРАТУРА

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 108, ет.1,

046/688 804; Факс: 46/620239

yrs@mbox.contact.bg

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛОВОДСТВО

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 105, етаж 1

046/688 805

yrs@mbox.contact.bg

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

  • Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

ГРАЖДАНСКО ДЕЛОВОДСТВО

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 101, етаж 1

046/688 801

yrs@mbox.contact.bg

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Работно време

  • Работно време с граждани: 9:00 ч. до 17:00 ч.
Държавните съдебни изпълнители провеждат публични продажби на недвижимо и движимо имущество. Информация за предстоящите търгове може да се получи в канцеларията на ДСИ в 108 стая, от таблото пред нея,от настоящия сайт и от сайта на Асоциацията на ДСИ: http://adsib.org/

ДЕЛОВОДСТВО "ДЪРЖАВЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ"

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 121, етаж 1

046/688861

yrs@mbox.contact.bg

Минка Георгиева Кабадиева

Ръководител служба "Съдебно изпълнение"

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 115, ет.1,

046/688 865

yrs@mbox.contact.bg

Пепи Андреева Стоянова

Държавен съдебен изпълнител

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 108, ет.1,

046/688 808

yrs@mbox.contact.bg

Симеон Динев Монев

Държавен съдебен изпълнител

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 113, ет.1,

046/688 863

yrs@mbox.contact.bg

Станимир Панчев Трифонов

Държавен съдебен изпълнител

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 109, ет.1,

046/688 809

yrs@mbox.contact.bg

БЮРО СЪДИМОСТ

Работно време

  • Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

БЮРО СЪДИМОСТ

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 103, етаж 1

046/688 803

yrs@yambollan.com

АРХИВ

Работно време

  • Работно време с граждани: от 9:00 до 17:00 ч.

АРХИВ

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 102, етаж 1

046/688 802

yrs@yambollan.com

ГРАЖДАНСКО ОТДЕЛЕНИЕ

В Районен съд—гр.Ямбол работят 14 районни съдии, разпределени в две отделения —наказателно и гражданско. Годишно тук се образуват и разглеждат около 5 500 дела. Съдийските кабинети се намират на четвъртия етаж, където всеки работен ден от 14 до 17 часа приема дежурен съдия, издаващ различни съдебни удостоверения—за теглене на суми от детски влогове, за сключване на граждански бракове от непълнолетни лица и др. През останалото време съдиите не приемат граждани.

Галина Иванова Вълчанова

Председател Гражданско отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 407

yrs@mbox.contact.bg

Георги Стоянов Георгиев

Съдия Гражданско отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 411

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Весела Калчева Спасова

Съдия Гражданско отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 409

046/688 872

yrs@yambollan.com

Галя Димитрова Русева

Съдия Гражданско отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 413

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Марина Христова Христова

Съдия Гражданско отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 406

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Светла Рускова Димитрова

Съдия Гражданско отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 404

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Димчо Генев Димов

Съдия Гражданско отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 413

046/688872

yrs@mbox.contact.bg

НАКАЗАТЕЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

В Районен съд—гр.Ямбол работят 13 районни съдии, разпределени в две отделения —наказателно и гражданско. Годишно тук се образуват и разглеждат около 5 500 дела. Съдийските кабинети се намират на четвъртия етаж, където всеки работен ден от 14 до 17 часа приема дежурен съдия, издаващ различни съдебни удостоверения—за теглене на суми от детски влогове, за сключване на граждански бракове от непълнолетни лица и др. През останалото време съдиите не приемат граждани.

Васил Митев Атанасов

Съдия Наказателно отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 415

046/688 872

yrs@yambollan.com

Георги Димитров Василев

Съдия Наказателно отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 405

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Невена Иванова Несторова

Съдия Наказателно отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 414

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Николай Иванов Кирков

Председател Наказателно отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 412

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Петранка Панайотова Кирова

Съдия Наказателно отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 410

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Радостин Стоянов Радиев

Съдия Наказателно отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 408

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Светлана Димитрова Митрушева - Атанасова

Съдия Наказателно отделение

8600 гр. Ямбол ул. "Жорж Папазов" № 1, Стая 401

046/688 872

yrs@mbox.contact.bg

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация